zdroj: Kaufland

Reťazec opäť priniesol charitatívny projekt v ktorom kúpou adventného kalendára zákazníci podporia aktivity neziskovej organizácie Úsmev ako dar, ktorá už 30 rokov pomáha rodinám v núdzi.

Na Slovensku je stále mnoho rodín, ktoré sa ocitli v ťažkej životnej situácii a cieľom projektu Kauflandu v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je podať im pomocnú ruku. V názve Darujte úsmev dvakrát sa skrýva krásne posolstvo, ktoré motivuje k pomoci aj zákazníkov reťazca.

Zakúpením charitatívneho adventného kalendára urobia radosť svojim deťom a zároveň prispejú na dobrú vec – za každý predaný kalendár Kaufland venuje 0,10 eur neziskovej organizácii Úsmev ako dar. Tá peniaze použije na pomoc rodinám v núdzi.

„Deti by mali žiť so svojimi rodičmi, potrebujú skutočný domov, a to nielen na Vianoce. Veríme, že k tomu prispeje aj náš adventný kalendár a výťažok z neho, ktorý venujeme neziskovej organizácii Úsmev ako dar aj tento rok,“ hovorí o význame projektu Samuel Machajdík, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.

„Je mnoho detí a rodín, ktoré potrebujú našu pomoc. Vďaka pandémii viacerí rodičia prišli o prácu a dostali sa do zložitej životnej situácie, v ktorej si nevedia sami pomôcť. Preto si ceníme projekt Darujte úsmev dvakrát, v ktorom každý človek môže podať pomocnú ruku tým, ktorí to potrebujú,“ dodáva Mária Soboličová, manažérka pre fundrising a PR neziskovej organizácie Úsmev ako dar.

Charitatívny projekt Kauflandu tentoraz podporí kampaň s animovanou rozprávkou pod názvom Sladký domov. Porozpráva deťom o tom, ako vtáčik Kiwi spoločne so zvieratkami postavili Medovníčkovi z obalu adventného kalendára medovníkovú chalúpku, pretože nemal kde bývať. Milý príbeh so šťastným koncom takto priblíži aj tým najmenším, aký veľký význam má šťastný domov pre každého z nás.

Vizitka kampane:

Názov kampane: Darujte úsmev 2x
Klient: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Reklamná agentúra: THIS IS LOCCO
Použité médiá: Online PR/Print/Rádio/POS
Termín nasadenia: 20. október – 6. december 2021
PR agentúra: 1st Class Agency
Cieľová skupina: Rodiny s deťmi
Produkcia spotu: HITCHHIKER FILMS
Réžia: Dano Dekan

vizuál kampane (zdroj: Kaufland)

(ts)