foto: pixabay.com

Júnové štatistiky boli v prípade maloobchodu a reštaurácií pozitívnejšie ako tie počas predchádzajúcich mesiacov, kedy väčšina obchodov či prevádzok bola zatvorená alebo fungovala v obmedzenom režime pod vplyvom opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19. V prípade niektorých oblastí maloobchodu boli júnové tržby medziročne vyššie.

MALOOBCHODNÉ TRŽBY na Slovensku zaznamenali v júni medziročný pokles o – 1,6 %. Najvýraznejší pokles tržieb o – 26,9 % sa týkal maloobchodu v stánkoch a na trhoch.

Maloobchod s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach zaznamenal medziročný pokles tržieb o – 23,5 %. Viaceré oblasti maloobchodu evidovali tržby medziročne nižšie do cca – 10 %.

Naopak, nárast tržieb bol vykázaný v prípade maloobchodu v nešpecializovaných predajniach (t. j. hypermarkety a supermarkety) a to na úrovni 3,9 %. Významnejší nárast bol ale zaznamenaný v prípade maloobchodu so zariadeniami pre IKT v špecializovaných predajniach a to o 9,2 %.

Maloobchod s ostatným tovarom pre domácnosť v špecializovaných predajniach evidoval nárast tržieb oproti vlaňajšku o 12,8 %.

Predpokladáme, že práve v týchto oblastiach (elektronika, spotrebiče a vybavenie domácností) sa realizovali počas júna také nákupy, ktoré domácnosti kvôli pandémii odložili na neskôr a zrealizovali ich hneď po otvorení kamenných predajní.

Hypermarkety a supermarkety boli jedinou oblasťou maloobchodu, ktorých tržby medziročne rástli aj počas „kritických“ mesiacov marec, apríl a máj.

Aj REŠTAURÁCIE a POHOSTINSTVÁ vykázali v júni o niečo lepšie výsledky. Hoci za minuloročnými tržbami zaostali o -1,2 %, pokles je oproti predchádzajúcim mesiacom podstatne miernejší.

Naopak, v oblasti UBYTOVANIE bol aj v júni prepad tržieb výrazný a to na medziročnej báze o – 61,2 %. Predpokladáme, že v týchto segmentoch letné mesiace prinesú opäť určité polepšenie, hlavne v prípade ubytovania.

Obmedzujúcim faktorom vo vývoji tržieb či už maloobchodu, reštaurácií alebo ubytovania môže byť fakt, že sme svedkami poklesu ekonomiky a mnohé slovenské domácnosti sa pasujú so stratou práce a poklesom príjmov.

To súvisí s tým, že naša ekonomika je malá, otvorená a proexportne orientovaná. A Teda veľmi závisí od dopytu po našich tovaroch zo zahraničných ekonomík. V takýchto časoch je spotrebiteľ opatrnejší, prehodnocuje nákupy a uprednostňuje nevyhnutné tovary a služby pred tými luxusnejšími.

No a otvorené hranice môžu opäť naštartovať nákupnú turistiku do okolitých krajín, hoci zrejme spotrebitelia sú ešte stále v tomto smere trochu opatrnými a nákupná turistika nemusí a zrejme ani nebude dosahovať rozmery spred pandémie.

Zároveň, ak sa aj našim obchodníkom či poskytovateľom služieb podarí mať počas niektorého mesiaca vyššie tržby ako pred rokom, výpadky z mesiacov marec, apríl či máj sa dajú dobehnúť len ťažko alebo vôbec.

Počas uplynulých mesiacov sme sa z kontaktného sveta dostali viac do toho online. A to ako pri komunikácii s priateľmi či kolegami, tak aj pri nakupovaní. Aj preto sa objavovala otázka, či kamenné obchody nebudú nahradené internetovými obchodmi.

Ukazuje sa ale, že Slovákom práve ten kontaktný svet chýba. A tak v súčasnosti aj napriek očakávanému pokračujúcemu rastu e-commerce, predpokladáme skôr postupný prechod k hybridnému modelu, kedy sa využívajú kamenné prevádzky ako aj online predajné platformy zároveň.

Eva Sadovská, analytička WOOD & Company

- REKLAMA - adv.: