foto: pixabay.com

Situácia so šírením nového typu koronavírusu sa dotkla životov nás všetkých a ovplyvnila nás v rôznych sférach a v rôznej miere. Zasiahla aj do oblastí, ktoré sa týkajú nášho bežného života a existenčnej istoty – ako to zvládame či už finančne, alebo po osobnej a citovej stránke.

Ako teda situácia s pandémiou COVID-19 ovplyvnila základné činnosti a zvyky Slovákov? Tieto informácie Vám prináša výskum spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorého sa zúčastnilo päťsto respondentov z internetovej populácie staršej ako 15 rokov zo Slovenského národného panela.

Približne polovica opytovaných Slovákov uvádza, že situácia so šírením koronavírusu negatívne ovplyvnila ich príjmy. Títo opytovaní majú buď príjmy nižšie ako v dobe pred pandémiou (36 %), alebo o ne prišli úplne (12 %).

Neutrálne sa potom pandémia zachovala ku dvom pätinám respondentov, ktorí uvádzajú, že táto situácia nemala na ich príjem žiadny vplyv a ich zárobok je na rovnakej úrovni, ako tomu bolo v dobe pred rozšírením ochorenia COVID-19.

So zmenou sa potýka taktiež spôsob nakupovania, kedy približne štvrtina respondentov tvrdí, že v súčasnej situácií nakupuje menej, než ako boli predtým zvyknutí; 17 % opytovaných nakupuje naopak viac a do zásoby.

Je zaujímavé, že obe tieto zmeny sa týkajú skôr vysokoškolsky vzdelanej kategórie respondentov než ostatných vzdelanostných skupín. 60 % opytovaných Slovákov svoje nákupné zvyky nezmenilo a nakupujú rovnako ako pred pandémiou – to tvrdia predovšetkým ľudia so základným vzdelaním a ľudia so stredným vzdelaním s maturitou.

Aj nákupné správanie prešlo zmenou

Čo sa týka frekvencie nakupovania potravín a drogérie, v tejto dobe je najčastejšie preferované raz za týždeň, čo uvádza 36 % opytovaných. Túto možnosť vyberali o niečo viac ženy a skôr vysokoškolsky vzdelaní ľudia.

Okolo 20 % respondentov nakupuje častejšie ako raz za týždeň a rovnaké percento chodí na nákup nepravidelne – teda vždy, keď potrebujú dokúpiť presne to, čo im chýba. 16 % chodí nakupovať raz za 14 dní.

V súvislosti so zavretím kamenných predajní, ktoré predávajú iný sortiment ako potraviny a drogériu, sa niektorí Slováci z rady internetových užívateľov obrátili k nákupom v online prostredí.

Zhruba štvrtina uviedla, že online nakúpila lieky a zdravotné pomôcky (23 %) alebo nové oblečenie (23 %). Vyslovili sa tak o niečo viac ľudia s vysokoškolským vzdelaním a taktiež opytovaní so stredoškolským vzdelaním s maturitou.

21 % respondentov potom týmto spôsobom kupovalo elektroniku – tu asi nie je prekvapením, že táto možnosť je príhodnejšia skôr pre mužov než ženy. Štvrtina Slovákov tvrdí, že v posledných týždňoch nenakúpila online vôbec nič.

Aktivity v dobe koronavírusu

Keď príde reč na aktivity, ktoré sú v súčasnom stavu kvôli pandémii COVID-19 ešte stále obmedzené, chýbajú viac než polovici Slovákov niektoré základné činnosti. V porovnateľne rovnakej miere medzi najviac chýbajúce uviedli respondenti slobodnú voľbu v možnosti trávenia voľného času mimo domov (56 %), stretávanie sa s rodinou a priateľmi (55 %), a taktiež možnosť cestovať (50 %).

O niečo viac chýba možnosť stretnutia sa s blízkymi ženám než mužom, možnosť cestovať zas chýba oproti ostatným vzdelanostným skupinám o niečo viac vysokoškolákom.

Tretine chýbajú kultúrne aktivity (ako je návšteva kina, divadla, koncertu a galérie); rovnakému percentu ľudí potom chýba návšteva obľúbených podnikov.

So životom v izolácií prišli aj zmeny niektorých návykov a aktivít, ktoré opytovaní začali praktizovať a naďalej sa im chcú venovať aj po uvoľnení opatrení zavedených v súvislosti s COVID-19.

Ľudia si v tejto dobe a v týchto podmienkach najviac osvojili prechádzky v prírode, ako uvádza 42 % opýtaných, o niečo menej si potom niektorí užívajú dlhšieho spánku alebo meditácie (28 %).

Približne štvrtina respondentov si potom zvykla tráviť čas cvičením a aj rovnaké percento čítaním. Jedná sa o aktivity, ktoré si Slováci osvojili vďaka izolácií počas pandémie koronavírusu a naďalej sa im plánujú venovať aj po uvoľnení opatrení, ktoré boli v súvislosti so šírením koronavírusu zavedené.


(ts)