zdroj: ZľavaDňa

Blížiaca sa vianočná sezóna je spojená s nákupom darčekov pre našich blízkych. Internetový portál ZľavaDňa preto vytvoril prieskum, ktorý sa primárne zameriava na spôsob nakupovania, výber produktov a investované financie.

“Nás v ZľavaDňa zaujíma, ako premýšľajú naši potenciálni zákazníci pri výbere darčeka pre svojich blízkych,” hovorí generálny riaditeľ ZľavaDňa Martin Rákovský.

Dotazníka sa zúčastnilo až 3442 respondentov a prevažovali najmä ženy v percentuálnom zastúpení 76%. Prevládalo vekové rozloženie od 35 do 50 rokov, zastúpené 40% opýtaných. Najmenej zastúpená bola skupina vo veku od 18 do 24, tvorilo ju iba 6%.

Z prieskumu vyplýva, že až 62% zodpovedaných uprednostnilo v celkovom vyhodnotení kúpu produktov nad službami ako sú dovolenka, masáž a iné.

Najčastejšie darujú praktické veci, zatiaľ čo peniazom sa snažia vyhýbať – tie tvoria iba 8%. Pre deti si rodičia vyberajú zväčša knihy a praktické veci ako oblečenie, ktoré tvoria dohromady 58%. Nevynechali ani elektroniku a rôzne edukatívne a interaktívne hračky, predstavujúce takmer 20%.

Pre mladších či starších rodičov si svoje deti v rôznom vekovom rozložení vyberajú zväčša darčekové poukazy (dovolenka a rôzne služby), ktoré tvoria až 58%. Elektroniku volí iba 8% opýtaných. To isté platí aj pri výbere darčeka pre starých rodičov, kde sú darčekové poukazy zastúpené 28% a hneď za nimi nasleduje kozmetika a knihy. Pri voľbe darčeka pre starých rodičov nájdeme aj rôzne výživové doplnky a zdravotnícke pomôcky.

Opýtaní míňajú na kúpu darčeka pre jednotlivca v priemere 10 až 50 € v percentuálnom zastúpení až 50%.

50 až 100 € minie na jednotlivca 39% opýtaných, rozmedzie medzi 100 až 500 € volí 9%. Celkové financie vložené na kúpu darčekov prevládajú medzi 100 až 500 €, ktoré tvoria dohromady 74%. Viac ako 500 € míňa celkovo na darčeky 14% respondentov.

Slováci si nákup darčekov nenechávajú na poslednú chvíľu. Až 65% opýtaných nakupuje darčeky približne 2 až 3 mesiace pred Vianocami. Zvyšných 26% necháva výber darčekov na posledný mesiac, zatiaľ čo 8% nakupuje počas roka – najmä ak ich zaujme konkrétny produkt a vedia, že jeho kúpa blízkeho poteší.

Na balení darčekov si nechávajú Slováci záležať, až 63% ich balí osobne, zatiaľ čo zvyšok respondentov ich necháva v taškách, ktoré dostanú k nákupu alebo ich prebalia do darčekovej tašky.

(ts)