foto: McDonald's

Spoločnosť McDonald’s predstavila verejnosti rozsiahly celosvetový program o odstraňovaní a minimalizácii používania plastov spolu so zlepšovaním procesu zhodnocovania a recyklácie obalov v celej Európe.

Plán zahŕňa viacero aktivít naraz: odstránenie viečok pri balení zmrzliny McFlurry vo všetkých európskych krajinách, zavedenie nového viečka z vláknitého materiálu na všetky studené nápoje vo Francúzsku, testovanie alternatív k plastovým lyžičkám pre pochúťku McFlurry a tiež testovanie papierových slamiek. Súčasťou programu je aj spätný odber hračiek.

Súčasťou globálneho programu spoločnosti McDonald’s pod označením „Better M“ je testovanie používaných obalov. Cieľom je zavádzať pozitívne environmentálne zmeny naprieč celým udržateľným reťazcom v oblasti obalov, ich zhodnocovania a recyklácie. Dôraz sa tiež kladie na zákaznícku skúsenosť a spätnú väzbu.

Spoločnosť McDonald’s začne tieto zmeny realizovať v existujúcich reštauráciách v Európe a postupne rozšíri úspešné testy z jednotlivých krajín na celý kontinent. Vybrané reštaurácie z rôznych krajín Európy budú slúžiť ako testovacie miesta.

Inovatívne koncepty balení budú spotrebiteľom prezentované priamo v reštauráciách a na základe získanej spätnej väzby sa spoločnosť rozhodne, čo bude zmenené či upravené. Tento model umožňuje spoločnosti McDonald’s nájsť udržateľnejšie riešenia, ktoré zákazníci v dnešnej dobe vyžadujú, a zároveň im ponúknuť skvelú zákaznícku skúsenosť, ktorú dobre poznajú a oceňujú.

V súčasnosti je 78 % obalov, ktoré spoločnosť McDonald’s používa na celom svete, vyrobených z vláknitých materiálov. Toto číslo sa zvyšuje na európskych trhoch, kde vláknité materiály tvoria približne 88 % všetkých obalov, zatiaľ čo plasty 12 %.

McDonald’s na Slovensku k otázkam udržateľnosti a k ochrane životného prostredia pristupuje zodpovedne a snaží sa zavádzať inovácie aj v oblasti obalových alternatív, tak aby mohli byť čo najefektívnejšie materiálovo zhodnotené alebo recyklované. McDonald’s na Slovensku už 17 rokov triedi odpad vo všetkých svojich reštauráciách.

„Len v minulom roku išlo až 74 % odpadu z lokálnych reštaurácií na ďalšie využitie. Plastové tégliky na džúsy a šejky sme vymenili za papierové. Týmto krokom sme ušetrili na Slovensku približne 30 ton plastu ročne. Nový téglik na zmrzlinu McFlurry bez plastového viečka a veľkej plastovej lyžičky nám ušetrí 8 ton plastu ročne. Vo vybraných reštauráciách testujeme papierové slamky, čo by po celoplošnom zavedení ušetrilo približne 10 ton plastu ročne. Zvažujeme však aj bezslamkovú alternatívu. V rámci projektu NextGen Cup chceme s vývojármi na trh priniesť plne rozložiteľný nápojový téglik,“ konkretizuje lokálne aktivity Vít Gréc, ktorý má v spoločnosti McDonald’s na starosti odpadový manažment.

Tieto novinky znamenajú ďalšie kroky, ktoré spoločnosť McDonald’s podniká smerom ku globálnemu záväzku Scale for Good. Ten bol oznámený v minulom roku a zahŕňa ambície využívať do roku 2025 všetky obaly určené pre zákazníkov z obnoviteľných, recyklovaných alebo plne certifikovaných zdrojov. V súčasnosti spoločnosť McDonald’s dosiahla v celosvetovom meradle svoj cieľ takmer na 60 %.

(ts)

- REKLAMA - adv.: