zdroj: MEDUSA

Medusa, ktorá je s vyše 40 prevádzkami, s viac ako 1.400 zamestnancami v 3 krajinách a s tržbami za uplynulý rok vo výške viac než 43 miliónov € najväčšou slovenskou gastro spoločnosťou, štartuje po 16 rokoch od svojho vzniku pomyslenú novú etapu.

Zmenu vyjadrí nový názov, nová identita spoločnosti a aj plány na nový typ projektov, ktorým sa chce venovať.

Nový názov spoločnosti bude len Medusa, bez slova Group, čo vyjadruje už aj nové logo a nová vizuálna identita firmy, ktorá sa prejaví v najbližších týždňoch postupne naprieč celou firmou – od nových webstránok až po výmenu log.

Odľahčenie v názve a logu a sústredenie sa na podstatu veci má symbolizovať práve nový, svieži štart a prepojenie ľahkosti a dynamiky, ktoré gastronómia v sebe spája. Redizajn loga dostala na starosti renomovaná grafická dizajnérka Mikina Dimunová.

“Potreba zmeny loga aj názvu v nás dozrievala už dlhšie a prišla po 16 rokoch od založenia úplne prirodzene. Slovo Group ani staré logo už nereflektovalo naše vnútorné nastavenie ani to, kam a najmä akým spôsobom chceme Medusu smerovať a ako chceme spoločne fungovať. Mikinu ako talentovanú dizajnérku, ktorá vie prinášať na mieru šité, premyslené, kreatívne ale stále krásne funkčné riešenia a dizajn sme mali na spoluprácu na pomyslenom zozname na prvom mieste a sme veľmi radi, že sa spolupráca podarila. S novým logom nemôžme byť viac spokojní a tešíme sa, že bude reprezentovať novú Medusu,“ povedala Tamara Pavelková, Medusa Chief Marketing Officer.

„Bolo skutočnou výzvou, pracovať s tak naratívnym názvom a pritom neskĺznuť do hlavy s hadími vlasmi alebo do vlnitej formy typografie, ktorá konotuje pohyb medúzy. Očakávanie klienta bolo od začiatku jasné: pretaviť abstraktný význam do jednoduchej lineárnej formy. Vytýčila som si kľúčové slovo, ktoré by mala výsledná forma evokovať –– integrácia / zjednotenie. Trojuholník je archetypálnym symbolom, ktorý má najdômyselnejšie významové roviny. Je to ZJEDNOTENIE tela, mysle a duše. Je taktiež symbolom ohňa, rodiny a rovnováhy. Medusa je jej rodinou 1400 ľudí a je to ZJEDNOTENIE množstva subbrandov. Trojité trojuholníkové M ako vizuálna definícia zastrešujúcej značky – Medusa,“ povedala grafická dizajnérka Mikina Dimunová.

Zmenou loga a názvu redizajn samozrejme neskočil. „Pomyslená nová etapa sa neodrazí len v logu a názve. Spustili sme 11 nových webstránok a pripravili sme aj nové firemné video, v ktorom sme sa snažili ukázať kto sme, čo nás tvorí a kam chceme ísť. Nová Medusa chce byť dospelá a vnútorne založená na vzťahoch a naďalej na rodinných princípoch,“ doplnila Tamara Pavelková.

nové logo MEDUSA:

zdroj: MEDUSA

staré logo:


(ts)