Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Zvyšovanie minimálnej mzdy rezonuje v spoločnosti každý rok. Kým zamestnanci s nízkymi príjmami tieto kroky vítajú, zamestnávatelia sa naopak bránia. Od jari už zaznelo niekoľko verzií pre jej úroveň stanovenú pre rok 2020.

Hovorilo sa o presnej úrovni 600 eur, avšak kým zamestnávatelia tlačia na jej nižšiu úroveň, odbory by uvítali aj prekročenie tejto hranice. Eva Sadovská, analytička WOOD & Company sa zamerala v aktuálnej analýze na to, ktorých Slovákov, firiem či regiónov sa zvyšovanie minimálnej mzdy najviac dotýka.

Inak povedané, koľko Slovákov pracujúcich na plný pracovný úväzok zarába menej ako 600 EUR v hrubom. Koľko majú rokov? Sú to prevažne muži alebo ženy? Žijú v Bratislavskom či Prešovskom kraji? A pracujú v reštauráciách alebo v bankách?

Žena do 19 rokov, ale pokojne aj nad 50 rokov, so základným vzdelaním, pracujúca na plný úväzok ako pomocná sila v kuchyni alebo chyžná, a žijúca Prešovskom kraji. Ak stretnete ženu, na ktorú sa bude hodiť táto charakteristika, tak je veľmi pravdepodobné, že minimálna mzda sa týka práva jej. A nielen jej.

Na Slovensku totiž v roku 2018 zarábalo menej ako 600 EUR v hrubom 13,3 % zo všetkých zamestnancov pracujúcich na plný pracovný úväzok. Vyplynulo to z našich prepočtov na základe najaktuálnejších údajov Štatistického úradu SR. Hrubá mzda pod 600 EUR sa týkala viac žien ako mužov. Nakoľko v roku 2018 videlo na výplatnej páske v hrubom menšiu sumu ako 600 EUR až 15,5 % zo zamestnaných Sloveniek a 11,3 % zo zamestnaných Slovákov.

Aj vzdelanie zohráva svoju rolu. V analyzovanom roku totiž až takmer tretina zamestnancov s maximálne ukončeným základným vzdelaním nezarobila viac ako 600 EUR v hrubom. Plat nižší ako 600 eur sa týka aj takmer pätiny zamestnancov s ukončeným učňovským vzdelaním bez maturity.

Avšak ani maturita nemusí byť vždy zárukou vyššieho platu. Napríklad vyše 13 % zamestnancov s úplným stredným všeobecným vzdelaním zarába pod 600 EUR. Naopak, zamestnanci s vysokoškolským diplomom či titulom majú plat nižší ako 600 EUR v menšej miere (do 5 %).

Juniori a seniori zarábajú najčastejšie pod 600 EUR v hrubom. V prípade zamestnancov na plný pracovný úväzok vo veku do 19 rokov majú plat nižší ako šesť stoviek eur traja z desiatich takýchto zamestnancov. Plat nižší ako 600 EUR v hrubom ale nie je raritou ani v prípade zamestnancov vo veku 20 – 24 rokov s pätinovým podielom.

Naopak, najnižší podiel zamestnancov na plný úväzok s platom nižším ako 600 EUR sa týka vekovej kategórie 30 – 39 rokov (podiel na úrovni cca 11 % zo všetkých zamestnancov vo veku 30 – 39 rokov). S rastúcim vekom ale podiel zarábajúcich pod 600 EUR opäť rastie. Približne 15 % zamestnancov vo veku nad 50 rokov zarába menej ako 600 EUR v hrubom.

Aj to, v ktorom regióne žijeme či pracujeme vplýva na náš plat. Takmer 23 % zamestnancov z Prešovského kraja zarába menej ako 600 EUR v hrubom. Druhý najväčší podiel zamestnancov s platom nižším ako 600 EUR eviduje Nitriansky kraj (16,5 %), nasledovaný Banskobystrickým krajom (15,4 %) a Košickým krajom (14,8 %). Naopak, v Bratislavskom kraji zarába menej ako 600 EUR v hrubom iba každý štrnásty zamestnanec.

Najväčší podiel zamestnancov s platom pod 600 EUR v hrubom sa týka firiem zameraných na ubytovacie a stravovacie služby. V ich prípade takmer polovica zamestnancov zarába menej ako 600 EUR v hrubom. V oblasti administratívnych služieb je plat nižší ako 600 eur realitou v prípade 27 % zamestnancov. V stavebníctve zarába menej ako 600 EUR v hrubom takmer 21 % zamestnancov. Naopak, v spoločnostiach zaoberajúcich sa dodávkou elektriny, pary a plynu, finančnými a poisťovacími službami či informáciami a komunikáciou zarábajú menej ako 600 EUR iba jeden, maximálne dvaja, zamestnanci zo 100.

Eva Sadovská
analytička WOOD & Company