foto: pixabay.com

Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) len nedávno zverejnil zaujímavú štúdiu, v ktorej jeho špecialisti nasimulovali výdavky a príjmy slovenských domácností za uplynulý rok 2018. Na základe týchto údajov sa Eva Sadovská, analytička investičnej spoločnosti WOOD & Company, pozrela na to, ako vlani vyzeral rodinný rozpočet priemernej slovenskej domácnosti s dôrazom na spotrebné výdavky.

A výsledok? Príjmy slovenských domácností rástli vlani rýchlejšie ako ich výdavky. No a potom, ako každý mesiac zaplatíme z našich príjmov odvody a dane, dajú našim peňaženkám najviac zabrať výdavky spojené s kúpou potravín a bývaním.

Na krátkodobé tovary tak míňame až polovicu zo všetkých spotrebných výdavkov. Najvyššie príjmy, ale aj výdavky majú domácnosti Bratislavského kraja. A naopak, hlbšie do vrecka majú zase domácnosti regiónov východného Slovenska.

Výdavky slovenských domácností sú nižšie ako ich príjmy. Podľa aktuálnych (simulovaných) údajov ŠÚ SR predstavovali v roku 2018 hrubé peňažné príjmy slovenských domácností v prepočte na obyvateľa 6 597 eur. Po tom, čo z tejto sumy odišlo na dane a odvody (t. j. na daň z príjmu a platby Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniam) 917 eur, boli ročné čisté peňažné príjmy v prepočte na jedného člena domácnosti vypočítané na 5 680 eur.

Zdá sa ale, že slovenské domácnosti si svoje financie držia na uzde. Ich výdavky sú totiž dlhodobo nižšie ako ich príjmy. V roku 2018 predstavovali hrubé peňažné výdavky domácností (v prepočte na osobu) 5 406 eur. Čisté peňažné výdavky vo výške 4 489 na osobu boli tvorené prevažne spotrebnými výdavkami v objeme 3 950 eur, ale i ostatnými čistými peňažnými výdavkami vo výške 539 eur.

Príjmy Slovákov rastú dlhodobo rýchlejšie ako ich výdavky. Podľa údajov ŠÚ SR čisté peňažné príjmy slovenských domácností v roku 2018 vzrástli oproti roku 2017 o 3,8 %, čisté výdavky o 2,1 %. Situácia bola obdobná aj počas uplynulých 10 rokov, nakoľko priemerné medziročné tempo rastu príjmov bolo evidované na úrovni 3,0 %, v prípade výdavkov na úrovni 1,5 %.

zdroj: WOOD & Company

Náklady na potraviny a bývanie zaťažujú peňaženky Slovákov najviac. Nákupy potravín a nealkoholických nápojov ukrojili vlani z celkových spotrebných výdavkov slovenských domácností (na už spomínanej úrovni 3 950 eur) až 23 %. V nákupných košíkoch Slovákov sa pritom z potravín najčastejšie nachádzajú mäsové výrobky, mlieko, syry, vajcia a pečivo.

Ďalšiu pätinu z celkových spotrebných výdavkov predstavovali náklady na bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá. Na dopravu minuli vlani slovenské domácnosti približne 13 % zo svojich spotrebných výdavkov.

Zaujímavý je aj pohľad na naše míňanie podľa doby spotreby tovarov či služieb. Najviac míňame na krátkodobé tovary ako potraviny, nápoje, tabak či energie, ktorých spotreba je okamžitá (resp. do jedného roka). Vlani na ne slovenské domácnosti vynaložili z celkových spotrebných výdavkov vyše polovicu.

Na strednodobé tovary s dobou spotreby zvyčajne 1 až 5 rokov (ako napr. oblečenie, bytový textil či knihy a časopisy) sme vlani minuli z celkových výdavkov 7,3 %. Dlhodobé predmety s dobou spotreby presahujúcou 5 rokov (nábytok, domáce spotrebiče, dopravné prostriedky či šperky) si zase ukrojili z našich celkových spotrebných výdavkov takmer desatinu. No a na služby minuli vlani slovenské domácnosti tretinu svojich spotrebných výdavkov.

Spotrebiteľské správanie Slovákov sa ale mení v závislosti od toho, v akej domácnosti žijú. Inak vyzerá rodinný rozpočet či nákupný košík dôchodcu a inak pracujúcich rodičov troch malých detí. Iné možnosti má domácnosť zarábajúceho človeka, na značné finančné limity pri míňaní naráža domácnosť nezamestnaného. Rozdiely sú evidentné aj v jednotlivých regiónoch SR.

Najvyššia suma spotrebných výdavkov totiž podľa údajov ŠÚ SR vychádzala vlani na obyvateľa Bratislavského kraja a to až 4 642 eur. Za ním nasledujú obyvatelia Trenčianskeho (4 516 eur) a Trnavského kraja (4 210 eur). Naopak, najmenej finančných prostriedkov na spotrebné tovary a služby v prepočte na hlavu minuli vlani domácnosti z Prešovského (3 377 eur) a Košického kraja (3 484 eur). Dôvodom sú pochopiteľne regionálne rozdiely vo výške platov, v miere nezamestnanosti či v samotnom type a zložení domácnosti.

Eva Sadovská
analytička WOOD & Company