Ilustračná foto, zdroj: pixabay.com

Tento týždeň je Európskym týždňom mobility. V mnohých krajinách EÚ prebiehajú kampane v duchu „nechaj auto doma a cestuj autobusom či vlakom“. Analytička WOOD & Company, Eva Sadovská, sa pri tejto príležitosti pozrela na to, aký typ pozemnej dopravy vo svojej krajine používajú najčastejšie Slováci, ale aj iní Európania.

V aktuálnej analýze, vychádzajúcej z údajov Eurostatu, ale venovala pozornosť aj tomu, ako sa zmenila situácia za posledné štvrťstoročie.

Slováci najviac cestujú autom. Na to, aby sa mohli presunúť z jedného miesta na druhé, využívajú najčastejšie osobný automobil a to až v troch štvrtinách prípadov (meraných v tzv. osobo-kilometroch).

Autobusy a trolejbusy sú zastúpené podielom takmer 16 %. Slovákmi nacestované kilometre vlakom tvoria z celkovej pozemnej dopravy približne desatinu. Vyplynulo to z údajov Eurostatu za rok 2017.

V EÚ medzi rekordérov v cestovaní osobným automobilom ale ani zďaleka nepatríme. V rámci európskej 28 sme dokonca krajinou s tretím najnižším podielom cestovania autom v rámci pozemnej (či už cestnej alebo železničnej) dopravy.

V menšej miere za volant sadajú už iba obyvatelia susedného Česka (73,3 %) a Maďarska (70,0 %). Naopak, najvyšší podiel osobo-kilometrov prejazdených osobným automobilom evidujú v Litve (91,1 %) a v Portugalsku (85,5 %).

Do autobusov či trolejbusov najčastejšie sadajú obyvatelia susedného Maďarska (viac ako 21 %). Vyše 17 %-ný podiel autobusov a trolejbusov na celkovej pozemnej doprave evidujú aj na Malte, v Českej republike a v Estónsku. Cestovanie vlakom dominuje v rámci EÚ v Rakúsku, v Holandsku a vo Francúzsku s podielom okolo 11 %.

Za posledné štvrťstoročie sa situácia na Slovensku rapídne zmenila a to hlavne na cestách. Kým v súčasnosti dominujú na cestách hlavne autá, pred 25 rokmi tomu nebolo tak.

V roku 1993 totiž podiel osobo-kilometrov najazdených osobnými automobilmi prestavoval na Slovensku iba 46,5 %. Autobusmi tak ľudia cestovali v oveľa väčšej miere ako teraz a to s podielom 41,4 % na celkovej pozemnej doprave. Podiel vlakov sa pred štvrťstoročím nachádzal na úrovni 12 %.

Európsky týždeň mobility sa každoročne koná v tretí septembrový týždeň a má za cieľ motivovať ľudí k využívaniu udržateľnejších a ekologickejších spôsobov dopravy. Tými sú napríklad verejná hromadná doprava, chôdza či cyklistika.

Individuálna automobilová doprava je totiž v rámci pozemnej dopravy významným prispievateľom emisií a teda z ekologického pohľadu jedným z najhorších spôsobov dopravy. V porovnaní s ostatnými dopravnými prostriedkami je železničná doprava z dôvodu nižšej spotreby energie i nižších emisií najšetrnejšia k životnému prostrediu.

Eva Sadovská
analytička WOOD & Company

- REKLAMA - adv.: