foto: Tesco

V rámci poslednej, 6. edície grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame Tesco opäť podporí 231 projektov po celom Slovensku. Nechýbajú medzi nimi ani projekty v meste Nitra.

Zákazníci podporili svojimi hlasmi projekty kultúrnych večerov na Klokočine, výsadbu zelene pre strednú školu na Cabajskej ulici a prípravu medových raňajok spojenú s osvetou o mede, ktorá bude určená širokej verejnosti v Nitre. Darčekové šeky autorom projektu slávnostne odovzdal aj primátor Nitry Marek Hattas.

O výške podpory jednotlivých projektov počas júna a júla rozhodli zákazníci hlasovaním žetónmi v hypermarkete Tesco v OC Galéria Nitra. Vďaka nim získa projekt s najväčším počtom hlasov 1 300 eur, 600 eur za druhé miesto a 300 eur za tretie miesto.

Hlasovanie o rozdelení financií z grantu Vy rozhodujete, my pomáhame na komunitné projekty je medzi Nitranmi čoraz obľúbenejšie, do aktuálnej 6. edície grantového programu sa ich zapojila takmer polovica.

„Aj malá pomoc môže mať veľký význam. Táto hodnota je naším hnacím motorom a stojí za množstvom aktivít, ktoré ako Tesco robíme pre naše okolie, ľudí a komunity. Ďakujeme našim zákazníkom, že nám pomohli vybrať projekty, ktorými zlepšíme život v miestnej komunite. Tešíme sa, že môžeme pomôcť tam, kde je to podľa našich zákazníkov najviac potrebné,“ hovorí Martin Bulla, formátový manažér pre Tesco hypermarkety.

Najviac hlasov z miestnych projektov získala organizácia Včielkovo, ktorá vďaka grantu
od Tesca zanalyzuje život včiel a prostredníctvom medových raňajok vysvetlí, prečo sú včely neoddeliteľnou súčasťou nášho života.

Druhým oceneným projektom je revitalizácia okolia Strednej priemyselnej školy stavebnej na Cabajskej ulici v Nitre. Tento nápad je jedinečný aj tým, že do roly dobrovoľníkov sadiacich zeleň sa zapoja priamo študenti školy.

Tretie miesto patrí organizácii ŠOK, o. z., ktorá na Klokočine pripraví filmové večery
pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Spoločnosť Tesco sa snaží dlhodobo prispievať k zlepšovaniu života ľudí v komunitách,
kde pôsobí, aj prostredníctvom grantu Vy rozhodujete, my pomáhame. Týmto spôsobom chce Tesco ukázať, že aj malé veci majú veľký význam a zákazníci sú dôležitou súčasťou našich komunitných aktivít.

Za šesť rokov grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame daroval reťazec neziskovým organizáciám na celom Slovensku vyše 800-tisíc eur a podporil realizáciu takmer 1 000 komunitných projektov.

Siedma edícia grantu Vy rozhodujete, my pomáhame bude spustená už v októbri 2019, odkedy sa budú môcť záujemcovia o grant prihlásiť na stránke projektu.

(ts)