Spoločnosť BILLA s.r.o. má od 1. apríla 2019 nového manažéra riadenia ľudských zdrojov, stáva sa ním Peter Lackó.

„Peter Lackó je novým členom nášho tímu, ktorý má dlhoročné skúsenosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Práve ľudia sú najdôležitejším stavebným prvkom nášho úspechu, sú srdcom a motorom našej spoločnosti. Som rád, že náš tím rozšíri človek so skúsenosťami z viacerých odvetví. Prajeme mu veľa úspechov a zároveň sme presvedčení o tom, že zúročí roky skúseností z oblasti práce s ľuďmi,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti BILLA s.r.o. Dariusz Bator.

„Vážim si dôveru vedenia a verím, že z novej pozície budem úspešne pokračovať v naštartovanom pozitívnom trende v oblasti HR. Rád by som ďalej zlepšoval vnímanie značky BILLA ako zamestnávateľa a posilňoval hrdosť zamestnancov na spoločnosť BILLA na Slovensku. Rovnako sa zameriam na zvyšovanie flexibility v zamestnávaní a budovanie reputácie BILLA ako ústretového a korektného zamestnávateľa,“ konštatuje Peter Lackó a dodáva, “mojím cieľom je rozvíjať manažérsku kultúru založenú na otvorenosti, zodpovednosti, ľudskosti a rozvoji každého jednotlivca, podporovať mladé talenty a programy vzdelávania pre budúce generácie“.

Peter Lackó je manažér s dlhoročnou a bohatou skúsenosťou v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pôsobil ako interný HR manažér vo viacerých medzinárodných spoločnostiach (napríklad PriceWaterhouse Coopers, Erste Group, T-Mobile) a má aj bohatú skúsenosť ako konzultant v riadení ľudských zdrojov.

Okrem operatívneho riadenia mal možnosť pracovať na mnohých projektoch zameraných na zvýšenie kvality a výkonnosti oblasti ľudských zdrojov.

(ts)