Oddelenie komunikácie a kampaní v jednom z najväčších obchodných reťazcov na Slovensku Tesco aktuálne riadi Veronika Bush. Novou PR manažérkou je Lucia Poláčeková.

Veronika Bush na poste vystrieda Zuzanu Lošákovú, ktorá prijala ponuku mimo spoločnosti Tesco.

Úlohou Veroniky Bush bude riadiť komunikačné oddelenie a zastrešiť strategické otázky týkajúce sa vzťahov s médiami, komunikácie pre kolegov, vzťahov s vládou, ako aj oblasti spoločenskej zodpovednosti. Zároveň je správkyňou Nadácie Tesco.

Veronika Bush nastúpila do spoločnosti Tesco v novembri 2016 na pozíciu manažérky externých vzťahov a spoločenskej zodpovednosti (Government Affairs & CSR).

Počas rokov 2011 až 2016 zastávala rôzne pozície v štátnej sfére vrátane vedúcej oddelenia európskych vzťahov či oddelenia spolupráce s krajinami V4 na Ministerstve obrany SR.

Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a Friedrich Schiller Univerzite v Nemecku.

Lucia Poláčeková, PR manažérka externej komunikácie (foto: Tesco Stores SR)

Lucia Poláčeková je novou manažérkou PR a externej komunikácie spoločnosti Tesco.
Jej úlohou bude komunikovať s médiami, pripravovať komunikačné stratégie a podporovať projekty spoločnosti.

Poláčeková od júna 2014 pracovala v spoločnosti Tesco ako manažérka komunikácie pre kolegov. V rokoch 2012 a 2014 pôsobila na komunikačnom oddelení internej komunikácie v spoločnosti Orange.

Predtým bola zodpovedná za internú a externú komunikáciu spoločnosti Dell, kde pracovala sedem rokov na pozícii PR špecialista. Vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a má dve deti.

(ts)