„Takéto veľké spoločnosti sa nemýlia, keď sa už rozhodnú vstúpiť na nejaký trh, pretože to majú dôkladne premyslené a podložené prepočtami,“ tvrdí Ivan Malinka, zakladateľ slovenskej siete kaviarní Moods Bakery & Coffee. Načasovanie vstupu na slovenský trh podľa neho súvisí so silnejúcou kúpyschopnosťou obyvateľov slovenskej metropoly a množstvom turistov a cezpoľných návštevníkov, ktorých vedia obchodné centrá prilákať.

Prečítajte si celý článok na portáli eTrend.sk.