Pre zefektívnenie komunikačných aktivít sa spoločnosť Terno real estate rozhodla zjednotiť všetky svoje značky pod značku Terno. Po schválení Protimonopolným úradom budú mať všetky predajne nové logo Terno obsahujúce štvorlístok.

„Rozhodli sme sa po dôkladnej analýze vnímania našich značiek súčasnými aj novými potenciálnymi zákazníkmi. Značka Terno má, okrem samotného pozitívneho významu, vysoký potenciál zastrešiť rôzne veľkostné koncepty, ktoré sú súčasťou našej predajnej siete, ako aj nové predajné koncepty, na ktorých aktuálne pracujeme. Značku Terno plánujeme ďalej budovať a rozvíjať,“ povedala Anna Buzinkay, marketingová riaditeľka spoločnosti TERNO real estate.

Nové logo Terno vytvorila agentúra HOTAPPLE Brand & Design a postupne ním budú označené všetky predajne Terno, Moja Samoška a Hypernova. Okrem nového loga, budú súčasťou rebrandingu aj nové úpravy exteriéru a interiéru.

Proces rebrandingu spoločnosť kompletne zavŕši v priebehu leta. Nové logo so štvorlístkom má v zákazníkoch evokovať sviežosť, čerstvosť, zdravie, ale aj energiu a nadšenie.

nove logo Terno
zdroj: Terno

„Kreatívny koncept kampane i nového loga vznikol počas štandardnej spolupráce medzi nami ako zadávateľom a agentúrou. Pokiaľ ide o logo, našou podmienkou bolo, aby sa dalo aplikovať na rôzne formáty,“ povedala pre Masmediálne.info Anna Buzinkay.

„Identifikovali sme hlavné diferenciačné body, ktoré majú naše rôznorodé prevádzky vizuálne zjednotiť a spraviť ich atraktívnejšími pre zákazníkov. Samozrejme s prihliadnutím na špecifiká budov, v ktorých sa nachádzajú,“ povedala Anna Buzinkay.

Zmeny budú zákazníkom odkomunikované marketingovou kampaňou.

„Detaily kampane dolaďujeme, v tomto štádiu ešte neprezradíme viac. Samozrejme, naši zákazníci i širšia verejnosť budú o zmene loga i zmene našej komunikácie priebežne informovaní. Kampaň chceme spustiť v letnom období. Následne v nej budeme pokračovať plynulo na jeseň a počas Vianoc. Pri kampani využijeme plný a integrovaný media plán, ktorý budeme realizovať prostredníctvom nadlinkovej a podlinkovej komunikácie. Zároveň využijeme digitálne prostredie i komunikáciu priamo na mieste predaja,“ povedala pre Masmediálne.info Anna Buzinkay.

„Máme ambiciózny plán, nakoľko chceme v krátkom čase revitalizovať veľké množstvo predajní – postupne celú sieť. Navyše – súčasťou zmien bude aj nové nastavenie systému motivácie našich zamestnancov v predajniach, ktoré majú prispieť k zlepšeniu služieb poskytovaných našim zákazníkom na mieste predaja. Za absolútnu nevyhnutnosť, samozrejme, považujeme dostatok tovaru v predajniach a správne nastavenú a aplikovanú cenovú stratégiu,“ povedala Zuzana Cseriová, riaditeľka nákupu a predaja TERNO real estate.

„Naši zákazníci majú značku Terno radi a táto značka má vysoký potenciál zastrešiť rôzne veľkostné formáty predajní, ktoré sú súčasťou našej siete. Navyše, jednotná značka nám umožní zefektívniť naše komunikačné aktivity,“ doplnila Anna Buzinkay.

Podľa môjho názoru by nové logo po zlúčení prevádzok malo vyzerať nejako takto (vizualizácia Masmediálne.info):

vizualizacia logo Terno po zluceni s Moja Samoska, autor-Masmedialne.info